Árangurríkt læsi—færni til framtíðar í leikskólum Árborgar.

.

 

 

 

 

Leikskólar í Sveitarfélaginu Árborg sóttu um styrk í Sprotasjóð vegna sameiginlegs þróunarverkefnis sem ber yfirskriftina: ,,Árangursríkt læsi – færni til framtíðar” og fram á að fara á leikskólaárinu 2014-2015

 

Markmið verkefnissins er að auka hæfni, þekkingu og leikni leikskólabarna í læsi í leikskólum Árborgar. Áhersla verður lögð á aukinn hlustunar- og málsskilning barna, aukinn orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu.

 

Ýmsar aðferðir verða notaðar og kynntar til sögunnar eins og Lubbi finnur málbein sem margir kannast við úr leikskólanum og bók sem heitir Orðaspjall svo eitthvað sé nefnt.

 

Foreldrar verða líka fræddir og studdir í hlutverki sínu í málörvun barna sinna. 

 

Verkefnið fellur því að árangursríku læsi með það fyrir augum að auka hæfni, þekkingu og leikni í læsi í víðum skilningi  Skemmst er frá því að segja að umsóknin var samþykkt og verkefnastjóri hefur verið ráðin; Anna Magnea Hreinsdóttir leikskólafulltrúi í Garðabæ.

 

Mikill áhugi er meðal starfsfólks og nú þegar er hafinn undirbúningur að verkefninu með örnámskeiðum í málörvun og fyrsti vinnudagur eftir sumafrí 6.ágúst verður helgaður því.