Skráningar í Heilsubók barnsins

Heilsubók barnsins er gæðamatskvarði heilsuleikskóla og segir til um hvort settum markmiðum heilsustefnunnar er náð.

 

Í bókina eru skráðar ýmsar upplýsingar um barnið svo sem hæð og þyngd, heilsufar, fjarvera vegna veikinda, næring og svefn, leikur, félagsleg færni/lífsleikni, gróf- og fínhreyfigeta og þróun myndsköpunar.

 

Matsaðferðin felst í nákvæmri skráningu á þroska barns og færni. Vor og haust eru börnin metin og árangurinn skráður í Heilsubók barnsins, og í framhaldi af því fá foreldrar viðtal við kennara, sem skýrir þeim frá stöðu barnsins. Skráningin veitir kennurum haldbæran grunn í foreldraviðtölum þar sem farið er yfir niðurstöður.

 

Þessi leið gefur hlutlausa heildarsýn yfir stöðu barns í öllum þroskaþáttum. Heilsubók barnsins er í öllum tilfellum trúnaðarmál og eign barnsins.

 

Nú fara skráningar fram í Heilsubækur barnanna í Brimveri og Æskukoti, og verða foreldrar boðaðir í foreldraviðtöl í apríl.