Um okkur


Leikskólarnir Brimver á Eyrarbakka og Æskukot á Stokkseyri voru sameinaðir í Heilsuleikskólan Brimver/Æskukot haustið 2012.

Leikskólinn Brimver hóf starfsemi sína í mars 1975, þar eru tvær deildar Kötlusteinn og Merkisteinn.

Leikskólinn Æskukot hóf starfsemi sína 11.október 1987, þar eru tvær deildar Fiskaklettur og Bátaklettur.

Fjöldi barna tekur mið af aldri og samsettningu barnahópsins hverju sinni.

Báðir fengu leikskólarnir viðurkenningu sem Heilsuleikskóli þann 10.10.2010.

Brimver/Æskukot er einnig grænfánaleikskóli og unnið er að innleiðingu á heilsueflandi leikskóla.

 

 

Markmið Brimvers/Æskukots eru að barnið:

Kynnist leikgleði

Öðlist færni í samskiptum 

Læri að meta hreyfingu og þá ánægju sem hreyfing veitir

Kynnist listrænni sköpun

 

Heilsustefnan er hjúpurinn utan um allt starfið þar sem lögð er áhersla á að  auka gleði og vellíðan barnanna, efla félagslega færni einstaklingsins, stuðla að líkamlegri og andlegri vellíðan með því að leggja áherslu á leik, hreyfingu, útivist, hollann mat og að bera virðingu fyrir nátturunni og umhverfinu.

Leikskólinn starfar eftir lögum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla.

 

 

Einkunnarorð leikskólans eru:

umhyggja – virðing – gleði

Í Brimveri/Æskukoti er lögð áhersla á að umhverfismennt flæði í gegnum allt starf leikskólans líkt og Heilsustefnan gerir, en skólinn er bæði Grænfánaskóli og Heilsuleikskóli. Hlutverk kennarans er að vera góð fyrirmynd, grípa tækifærið og vera minnugur þess að leikurinn er námsleið leikskóla. Umhverfismennt er í gangi allt árið en frá apríl til október er aukin áhersla á útivist þar sem börnin njóta náttúru og umhverfis í leik og starfi.

 

Umhverfissáttmáli Æskukots

Stefnan hér í leikskólanum er sem segir hér:

Göngum vel um náttúruna,

virðum bæði tré og runna.

Svo dýr og börn á jörðu geta lengi leikið sér.

Texti: Ásgerður Tinna Jónsdóttir

Lag: Gamli Nói.